Marc M. Levey, JD, LLM, is a partner with the international law firm of Baker & McKenzie in New York.

 

marc, levey, baker & mckenzie, new york, transfer pricing, feinschreiber, robert feinschreiber, margaret kent, marc, levey, baker & mckenzie, new york, transfer pricing, feinschreiber, robert feinschreiber, margaret kent, marc, levey, baker & mckenzie, new york, transfer pricing, feinschreiber, robert feinschreiber, margaret kent marc, levey, baker & mckenzie, new york, transfer pricing, feinschreiber, robert feinschreiber, margaret kent marc, levey, baker & mckenzie, new york, transfer pricing, feinschreiber, robert feinschreiber, margaret kent marc, levey, baker & mckenzie, new york, transfer pricing, feinschreiber, robert feinschreiber, margaret kent, marc, levey, baker & mckenzie, new york, transfer pricing, feinschreiber, robert feinschreiber, margaret kent, marc, levey, baker & mckenzie, new york, transfer pricing, feinschreiber, robert feinschreiber, margaret kent, marc, levey, baker & mckenzie, new york, transfer pricing, feinschreiber, robert feinschreiber, margaret kent marc, levey, baker & mckenzie, new york, transfer pricing, feinschreiber, robert feinschreiber, margaret kent